Verzoek tot inzage/gegevenswissing

Voorwoord

In bepaalde rechtsgebieden en onder voorbehoud van beperkingen en uitsluitingen ingevolge de wet kunt u aanspraak maken op bepaalde rechten en keuzes ten aanzien van de gegevens die we over u verzamelen en hoe die worden gebruikt. Voor het uitoefenen van uw recht op inzage of gegevenswissing, naargelang van toepassing, kunt u onderstaand formulier invullen of contact met ons opnemen via privacy@plaid.com. NB Voor de verwerking van uw verzoek wordt u verzocht aanvullende gegevens te verstrekken zodat uw identiteit kan worden geverifieerd. De gegevens die u hiervoor verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Klik hier voor meer informatie over de in onderstaand formulier genoemde Soorten Verzoek. Voor aanvullende informatie over en/of het uitoefenen van andere gegevensbeschermingsrechten die op u als eindgebruiker van toepassing kunnen zijn, verwijzen wij u graag naar ons Privacybeleid voor eindgebruikers dat u kunt vinden onder “Uw gegevensbeschermingsrechten”. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@plaid.com. NB Als u een kandidaat bent voor een vacature, vindt u meer informatie in onze Privacyverklaring voor kandidaten en stuurt u eventuele verzoeken betreffende uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten per e-mail naar people-privacy@plaid.com, naargelang van toepassing.

Formulier

Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik Plaid's Privacyverklaring heb gelezen en begrepen.

Soorten verzoek: Aanvullende informatie

Inzage

Als u ervoor kiest om uw recht op inzage van uw gegevens uit te oefenen, naargelang van toepassing, wijzen wij u op het volgende:

  • U kunt dit recht uitoefenen om te vragen om inzage in of ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die Plaid van u bewaart (of die ten behoeve van Plaid worden bewaard). Aangezien Plaid u niet kan helpen met inzage in de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de apps die u gebruikt, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende apps.
  • Wij werken momenteel aan de ontwikkeling van een onlineportaal op my.plaid.com, waar bepaalde gebruikers met financiële accounts in de VS de financiële gegevens kunnen beheren die ze bij het gebruik van Plaid hebben verstrekt. Als u daar meer over wilt weten, ga dan naar my.plaid.com en maak daar een account aan.
  • Dit formulier is niet bestemd voor melding van problemen met koppelingen naar bepaalde apps. Voor meer hulp met koppelingen naar apps wordt u verzocht om rechtstreeks contact te zoeken met de betrokken app of gaat u naar my.plaid.com/help voor aanvullende informatie.
Gegevenswissing

Als u ervoor kiest om uw recht op gegevenswissing uit te oefenen, naargelang van toepassing, wijzen wij u op het volgende:

  • Deze actie is niet omkeerbaar en resulteert in de definitieve verwijdering van uw persoonsgegevens uit de systemen van Plaid. Wij wijzen u er echter op dat als u Plaid in de toekomst gebruikt om een of meer van uw financiële accounts te koppelen aan een app, Plaid op dat moment wederom persoonsgegevens van u verkrijgt, namelijk met betrekking tot die nieuwe koppeling.
  • Ingevolge hetgeen is toegestaan onder toepasselijke wetgeving bewaart Plaid bepaalde gegevens van u in het kader van beveiligingsvereisten en om toepasselijke wet- en regelgeving na te komen.
  • Met het uitoefenen van dit recht worden de persoonsgegevens niet van uw apps gewist. Voor verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die eventueel op die apps zijn opgeslagen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende apps.
  • Deze actie kan leiden tot verlies van gegevens die van belang zijn voor de apps die u gebruikt en kan zelfs nadelige gevolgen hebben voor de mogelijkheid om van die apps gebruik te maken. Wij raden u dan ook aan om voordat u verdergaat eerst contact te zoeken met die apps als u vragen heeft over hoe de verwijdering van uw persoonsgegevens uw gebruik van de betreffende app zou kunnen beïnvloeden.